NIEUWS

Midwinterfeest 2019

Traditiegetrouw viert de Klarendalse molen de winter. Op zaterdag 14 december is iedereen welkom vanaf 10 uur, voor allemaal gezelligs en traditioneels. Er worden uiteraard pannenkoeken gebakken door onze vrijwilligers, er zullen speciale kinderactiviteiten rond een vuurtje georganiseerd zijn, de molenaar demonstreren hoe de molen fuctioneert en leiden rond – en nog veel meer!

Het Midwinterfeest is van 10:00 u tot 17:00 u aan de Klarendalseweg 82. De winkel is gewoon open en alle opbrengsten van o.a. de pannenkoeken komen ten goede aan het onderhoud van rijksmonument Molen de Kroon – al 150 jaar de trots van Klarendal.

Muziek bij de Molen – kerst maar dan anders!

Op donderdag 26 december 2019 van 17:30 – 22:30 viert Muziek bij de Molen een ander kerstfeest. Deze avond zal in het teken staan van gezelligheid en verbinding maken met nieuwe ontmoetingen. Alles is lekker simpel en niet te veel poespas of andere gekke fratsen. Je mag op je sloffen komen of in smoking, dat is aan jou.

Wat belangrijk is, is dat je een gerecht maakt om te delen. Laat elkaar maar proeven wat je gemaakt hebt. Wat je gaat koken is aan jouw. Het eten kan van te voren opgewarmd worden. Er is geen magnetron aanwezig. Na afloop wordt er gezamenlijk opgeruimd.

MbdM is natuurlijk wel MbdM. Als je muziek wilt gaan maken, laat dat even weten via een privé bericht via muziekbijdemolen@hotmail.com. Dan kunnen wij daar rekening mee houden en tijd daarvoor inplannen. Eventueel dichtwerk is ook welkom, maar niet te veel.

De huiskamerbezoekers zullen bestaan uit maximaal 30/ 35 personen. Wil je erbij zijn, koop snel je kaartje inclusief drankjes voor 10,- of, op vertoon van je GelrePas 7,- bij een MbdM avond. Op is op weg is pech. Je kunt je live melden bij de Muziek bij de Molen evenementen van 21 november of 12 december die om 20.00uur starten. Via mail muziekbijdemolen@hotmail.com is ook mogelijk.

De deur van Molen de Kroon – Klarendalse Molen gaat open om 17:00 uur en het eten is om 18:30 uur. Na het eten is er ruimte voor muziek of andere leuke verrassingen.

Het belooft een avond te worden, vol verrassende elementen en ontmoetingen. Tot dan.

Per direct gezocht: bestuursleden

Molen de Kroon in Klarendal, verbinding als motto

Meer dan 30 enthousiaste vrijwilligers houden de Klarendalse molen draaiende. Ze delen allemaal liefde voor de molen en het rijksmonument. In het bestuur is dit uiteraard geborgd. De molen staat in het hart van de wijk Klarendal. Naast het zorgen voor het behoud van de molen is het versterken van de verbindingen met buurt en stad een belangrijke doelstelling.

In de molenwinkel verkopen de vrijwilligers zelfgemalen meel en een lekkere kop koffie, de molenaars geven rondleidingen, draaien de molen en malen meel, er vinden regelmatig allerlei evenementen plaats en de molen met bijbehorende paardenstal zijn erg in trek als te huren locatie. Na de grondige restauratie in 2018 ziet de molen er weer tip top uit. Voor de komende jaren staan ook nog de nodige investeringen in de planning.

Profiel van het bestuur

Het bestuur van de Stichting weerspiegelt de nauwe betrokkenheid tussen molen, Klarendal en Arnhem. Samenwerking op basis van vertrouwen is vanzelfsprekend voor alle vrijwilligers. Iedereen draagt vanuit verschillende rollen een steentje bij aan het geheel door dat te doen waar hij of zij goed in is. Het bestuur is dan ook onderdeel van het geheel en staat niet op afstand. Het is een must dat het bestuur draagvlak heeft bij de vrijwilligers. Het bestuur zorgt voor visie op de ontwikkeling van de molen en een gezonde financiële basis, ook voor de toekomst. Alles in nauwe samenspraak met de vrijwilligers.

Het bestuur is breed samengesteld en heeft de taken onderling verdeeld. Een bestuurslid wordtbenoemd voor 3 jaar. Elk bestuurslid heeft een eigen aandachtsgebied, zonder de collectieve verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. Zonodig hebben vrijwilligers daarmee ook een eigen aanspreekpunt in het bestuur. Aandachtsgebieden en bestuurstaken kunnen uiteraard gecombineerd worden, passend bij behoeftes en belangstelling. Het bestuur wordt bijgestaan door twee adviseurs; dit zijn afgevaardigden uit het molenaarsteam en uit de winkelgroep.

Het bestuur vergadert 6 keer per jaar, of vaker als het nodig is. In voor- en najaar vinden bijeenkomsten plaats waar vrijwilligers en bestuur samen komen om beleidsplannen, begroting en jaarverslag te bespreken.

Profiel van de bestuursfuncties

voorzitter (vacant): vervult een trekkersrol, werkt op ongedwongen wijze samen en maakt gemakkelijk verbindingen, is het boegbeeld van de molen, is goed thuis in het Arnhems netwerk, verantwoordelijk voor pr

secretaris (vacant): het geheugen van de organisatie, verzorgt het archief en de verslaglegging van vergaderingen

penningmeester: vertaalt beleid in geld, regelt het financiële beheer, zorgt voor begroting , jaarstukken en fondsenwerving

bestuurslid technische zaken (vacant): verantwoordelijk voor het technisch onderhoud en alle meerjarige investeringen, onderhoudt het contact met de eigenaar van de molen (Volkshuisvesting Arnhem)

bestuurslid vrijwilligers (vacant): begeleiding en eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers, houdt vrijwilligerswerk aantrekkelijk, zorgt voor werving van vrijwilligers, is vertrouwenspersoon

bestuurslid verhuur en evenementen (vacant): verzorgt de jaarprogrammering van evenementen, regelt allerlei horeca- en verhuurzaken

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Martin Brouwer, penningmeester
telefoon 026 3648229
martin.brouwer@yahoo.com

Gezocht: artiesten en/of kunstenaars

Wij zoeken artiesten en/of kunstenaars, die op vrijdagmiddag (tegen een kleine vergoeding) een workshop -van ongeveer één uur- willen geven aan een groepje bewoners op leeftijd van Drie Gasthuizen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat men iets ten gehore brengt, samen met deze groep liedjes gaat zingen of samen iets creatiefs maakt.

Drie Gasthuizen bewoners

Enthousiaste vrijwilligers van de Klarendalse Molen organiseren al enkele jaren een middag voor een groepje bewoners van Drie Gasthuizen op dinsdagmiddag. Dat gebeurt met muziek (met nu al medewerking van Mr. Bighand), een bingo of een pannenkoek eten, altijd vergezeld van een hapje en een drankje. Deze bewoners melden zich aan bij het UITbureau van Drie Gasthuizen en komen met een busje naar molen De Kroon.

Vaker op bezoek

Het UITbureau heeft aan de Klarendalse Molen gevraagd dit succes uit te breiden met een extra middag, bij voorkeur met muziek op de vrijdagmiddag. Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons twee uurtjes willen helpen bij deze activiteit op de vrijdag (tussen 14:00 uur en 16:00 uur) en Klarendalse kleinkunstenaars die een workshop (wellicht op reguliere basis) willen verzorgen.

Voor dit project is door het bestuur van Molen de Kroon een subsidie aangevraagd bij het DELA Fonds. Begin december wordt hierover beslist!

Interesse? Mail met ons e-mailadres: vrijwilligers@molendekroon.nl 

Open Monumentendag Arnhem

In het weekend van de Open Monumentendagen Arnhem, is Molen de Kroon op zaterdag 14 september met extra activiteiten geopend. Vanaf 10.00 uur zullen molenaars er voor zorgen dat de wieken draaien. Tegen een vrijwillige bijdrage vertellen ze je er alles over tijdens rondleidingen. Daarbij kan iedereen weer eens zien hoe de molen een jaar geleden in een nieuw jasje is gestoken om ook de komende 150 jaar te kunnen staan pronken in het hart van de wijk Klarendal.

Molenpot

Daarnaast zal de koffiemolen van Peeze voor versgemalen bonen zorgen en de vrijwilligers voor heerlijke pannenkoeken. Alle opbrengsten komen ten goede aan de pot voor molenonderhoud.

Open Monumentendag is een landelijk en gratis toegankelijk evenement dat jaarlijks plaatsvindt in het tweede weekend van september.

Zie voor achtergronden en het programma: www.openmonumentendagarnhem.nl.

De Klarendalse molen en de Slag om Arnhem

In en op de Klarendalse molen wordt in de maand september aandacht geschonken aan het feit dat 75 jaar geleden de Slag om Arnhem plaatsvond. Een groot deel van de inwoners moest op last van de bezetter de stad verlaten in september 1944. Ook molen De Kroon staat stil bij dit deze geschiedenis die zo veel impact op de stad heeft gehad.

Klarendalse molen in WO II

Veel molens in Nederland zijn in de Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld verdwenen, maar molens die de dans ontsprongen maakten juist een herwaardering van het malen met windkracht mee, zo ook de Klarendalse molen. Er is zelfs een bron uit het Dagblad van de Arbeiderspartij dat in juli 1941 meldt hoe de windpeluw in de kop van de molen – de balk waarop de wieken rusten – was verzakt en dat er 2.500 guldens zijn gevonden om het bedrijf weer op gang te brengen. ‘Voor de stad Arnhem is het echter vooral van belang dat de molen op Klarendal niet afgebroken behoeft te worden, dat de wieken met de klepperende zeilen weer spoedig aan het draaien zullen gaan en de molen weer weldra zijn machtige lied van de arbeid over het Arnhemse Klarendal zal zingen.’

Bovendien functioneerde hij volgens de overlevering voor het verzet als seinmolen. Dat wil zeggen dat er met bepaalde stand van de wieken of het bevestigen van meelzakken aan de wieken bepaalde boodschappen werden overgebracht aan de betrokken personen.

Maar er zijn ook bronnen dat de Duitsers de molen hebben bezet en dat zij voor beter zicht de raamkozijnen uit de sponningen sloegen, waardoor wind en vocht vrij spel kregen.

75 jaar Slag om Arnhem

De Slag om Arnhem heeft de Klarendalse molen wonderwel overleefd. Toen de stad daarna leeg kwam vanwege de evacuatie, zijn de zeilen van de wieken in deze stroomloze tijd uitgeleend aan een molenaar in Didam om ook daar diensten te kunnen verlenen voor de voedselvoorziening tijdens de hongerwinter.

De molen is op vrijdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur en zaterdag van 10.00 – 17.00 uur open voor publiek. In 2020 wordt in het hele jaar 75 jaar bevrijding gevierd, maar dan staat de molen ook 150 jaar in de wijk Klarendal! Daar zal volgend jaar extra aandacht aan besteed worden.

 

Programma Nacht van de Mode bij de molen

Op zaterdag 8 juni vieren Klarendal, ondernemers in het Modekwartier en bewoners van de wijk weer feest: we vieren de elfde editie van de Nacht van de Mode en Molen de Kroon viert het feest met alle plezier mee. We hebben een prachtig programma samen gesteld:
 
16 uur       De Stem van de Molen << en prachtig en verrassende performance van artiest Iris van der Ende waarbij de Klarendalse molen de hoofdrol speelt
 
18 uur       Romheen en La Zona << Twee-eenheid van woorden & muziek. La Zona maakt muziek op gevoel, over gevoel en met gevoel. Romheen schrijft teksten, verhalen, poëzie en proza. Op gevoel, over gevoel en met gevoel tussen de regels. Noten zijn woorden en woorden klinken als muziek.
 
19.30 uur       Mister Bighand, huispianist van de Molen
 

20.30 uur       Outra Vez << Een stukje Braziliaans temperament! Met een kleine 25 leden op diverse (percussie) instrumenten maken zij er tijdens de Nacht van de Mode een feest van, met om half negen een stop bij Molen de Kroon.

(meer…)

Muziek bij de Molen slaat haar wieken uit

Op 21 juli organiseert Muziek bij de Molen een klein festival in het Coehoornpark Arnhem. De stichting organiseert al twee jaar kleinschalige, gratis toegankelijke muziekavonden in Molen de Kroon in Klarendal. Dit is enorm succesvol; lokale maar ook internationale artiesten en bezoekers weten de weg naar Muziek bij de Molen steeds meer te vinden. Nu is het tijd om de wieken uit te slaan en de Arnhemmers te trakteren op een heel fijn festival in het Coehoornpark. (meer…)

Nacht van de Mode #11

Na een 10-jarig jubileum van de Nacht van de Mode, kijkt de organisatie op zaterdag 8 juni nu vooruit naar de volgende 10 jaar met het thema ODE: Ode aan de Mode & Ode aan Klarendal. Ook de Klarendalse molen is van de partij met een bijzonder programma, ook al in de middag!

Zo verwachten we om 16.00 uur DE STEM VAN DE MOLEN, een bijzonder project van harpist Iris van den Enden. Stay tuned en zet alvast in de agenda!

Verder programmering volgt voor het evenement algemeen op www.nachtvandemodearnhem.nl