Over ons

De SVKM is een ANBI

 De Stichting Vrienden Klarendalse Molen is sinds 1 januari 2017 geregistreerd (RSIN 852114217) als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling. Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die geen enkele vergoeding krijgen voor de verrichte werkzaamheden, noch voor de ten behoeve van de stichting gereden kilometers. Alleen de feitelijk voor de stichting aangeschafte goederen worden vergoed.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Onze verplichtingen als ANBI

Een voorwaarde om als ANBI geregistreerd te staan is het publiceren van de financiële jaarcijfers.
Die van 2017 kunt u hier ophalen.